Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулах “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай (2020-10-29)
2020-10-29 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-10-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 62 гишүүн санал хураалтад оролцож 28 гишүүн дэмжиж, 34 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй