Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
2020-12-31 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-31 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 55 гишүүн дэмжиж, 14 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй