Авто тээврийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай (2021-04-08)
2021-04-08 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-04-08 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 58 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 18 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй