Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-13)
2020-11-13 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-13 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 57 гишүүн дэмжиж, 12 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй