Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2021-07-06)
2021-07-06 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-07-06 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 67 гишүүн санал хураалтад оролцож 42 гишүүн дэмжиж, 25 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй