Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (2021-10-22)
2021-10-22 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-10-22 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 50 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 9 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй