Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2022-08-26)
2022-08-26 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-08-26 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 48 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 8 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй