Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын “КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай тусламжийн зээл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай (2020-12-03)
2020-12-03 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-03 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 44 гишүүн дэмжиж, 25 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй