НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ (2024-01-12)
2024-01-12 баталсан
Санал хураалтын дүн
2024-01-12 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 50 гишүүн санал хураалтад оролцож 37 гишүүн дэмжиж, 13 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй