ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2024-01-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 54 гишүүн санал хураалтад оролцож 50 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Оролцоогүй
Тодорхойгүй