САНХҮҮГИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ (2024-01-11)
2024-01-11 баталсан
Санал хураалтын дүн
2024-01-11 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 51 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 11 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй