ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮСЧЛЭН БАЙРШУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
Санал хураалтын дүн
2024-01-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 52 гишүүн санал хураалтад оролцож 30 гишүүн дэмжиж, 22 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй