Тогтоолын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай (2024-01-11)
Санал хураалтын дүн
2024-01-11 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 41 гишүүн санал хураалтад оролцож 24 гишүүн дэмжиж, 17 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй