"Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 09 дүгээр дүгнэлтийн тухай" УИХ-ын тогтоол (2020-11-19)
/Усын Их Хурлын тогтоол/
2020-11-19 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-19 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 54 гишүүн санал хураалтад оролцож 32 гишүүн дэмжиж, 22 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй