"Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийг товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай" УИХ-ын тогтоол (2021-01-20)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
Санал хураалтын дүн
2021-01-20 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 65 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 24 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй