"Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай" Улсын Их Хурлын тогтоол (2021-01-22)
2021-01-22 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-01-22 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 56 гишүүн санал хураалтад оролцож 37 гишүүн дэмжиж, 19 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй