Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр /КОВИД-19 цар тахлын эсрэг шуурхай хариу арга хэмжээ авах хөтөлбөр/-ийг соёрхон батлах тухай (2020-10-29)
2020-10-29 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-10-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн санал хураалтад оролцож гишүүн дэмжиж, гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй