Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр /КОВИД-19 цар тахлын эсрэг шуурхай хариу арга хэмжээ авах хөтөлбөр/-ийг соёрхон батлах тухай (2020-10-29)
2020-10-29 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-10-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 61 гишүүн санал хураалтад оролцож 32 гишүүн дэмжиж, 29 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй