Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Судлаачийн индэр

Судлаачийн индэр нь судалгааны үр дүнг олон нийтэд энгийн ойлгомжтойгоор, товч тодорхой хүргэх зорилготой. Монгол улсад холбогдох нийгэм, эдийн засаг, улс төр, хүний эрх, анагаах ухаан, гүн ухаан, физик, математик, биологи, археологи, антропологи, түүх, уран зохиол, хэл шинжлэл гэх зэрэг бүхий л шинжлэх ухаан болон боловсрол, ядуурал, ажилгүйдэл, гэмт хэрэг, хүний эрх зэрэг нийгмийн асуудал сэдвийг хамарсан өргөн судалгааг хүргэнэ. Судлаачийн индэрт орох гол шалгуур нь Монгол улс, Монголын нийгэмд хамаарах сэдвээр хийгдсэн судалгаа байх юм.

Дэлгэцэнд 1-5 (нийт 5)
1