Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Public Opinion Poll 2022
Судалгааны хураангуй
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
International Republican Institute's Center for Insights in Survey Research
Тэмдэглэл:
The survey was conducted on behalf of the International Republican Institute’s Center for Insights in Survey Research by the Independent Research Institute of Mongolia (IRIM)
Нийтлэгдсэн он:
2022
Түлхүүр үг:
Хэл:
Хуудасны тоо:
47
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-31
Судалгааг үзсэн:
163