Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2021-12-30)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2021-12-30 баталсан
2021-10-01 өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-12-30 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 57 гишүүн санал хураалтад оролцож 43 гишүүн дэмжиж, 14 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй