Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-05-04)
2023-05-04 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2023-05-04 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 50 гишүүн санал хураалтад оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй