Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-05-04)
2023-05-04 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-05-04 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 51 гишүүн санал хураалтад оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 5 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй