Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2021-04-02)
2021-04-02 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-04-02 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 54 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 14 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй