Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2021-05-21)
/Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль/
2021-05-21 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-05-21 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 55 гишүүн санал хураалтад оролцож 39 гишүүн дэмжиж, 16 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй