Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засаг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2021-06-29)
2021-06-29 баталсан
Санал хураалтын дүн
2021-06-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 64 гишүүн санал хураалтад оролцож 47 гишүүн дэмжиж, 17 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй