Донорын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-17)
2022-06-17 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-06-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 51 гишүүн санал хураалтад оролцож 44 гишүүн дэмжиж, 7 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй