Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-07-06)
2022-07-06 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-07-06 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 46 гишүүн санал хураалтад оролцож 39 гишүүн дэмжиж, 7 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй