Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-08-29)
2022-08-29 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-08-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 56 гишүүн санал хураалтад оролцож 44 гишүүн дэмжиж, 12 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй