Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2022-11-11)
2022-11-11 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-11-11 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 58 гишүүн санал хураалтад оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 12 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй