Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-12-23)
2022-12-23 баталсан
Санал хураалтын дүн
2022-12-23 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 55 гишүүн санал хураалтад оролцож 50 гишүүн дэмжиж, 5 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй