Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засаг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
2020-12-31 баталсан
2020-12-17 өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-12-31 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 69 гишүүн санал хураалтад оролцож 50 гишүүн дэмжиж, 19 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй