Соёлын тухай (2021-07-02)
//Шинэчилсэн найруулга//
2021-07-02 баталсан
2019-08-16 өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2021-07-02 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 62 гишүүн санал хураалтад оролцож 54 гишүүн дэмжиж, 8 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй