Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх зүйн байдал, бүрэн эрх 1992-2021
Судалгааны хураангуй
Монгол Улс нь 1992 онд шинэ Үндсэн хуулийг баталж, парламентат ёсыг төлөвшүүлэх болсон ч, төрийн эрх мэдлийн хяналт, тэнцэл алдагдах, эрх мэдлийг хэтрүүлэх, улмаар Үндсэн хуульт ёс гажуудах үзэгдэл байсаар байна. Иймд үндсэн хуулийг, түүний үзэл баримтлалын үүднээс ойлгож, хэлбэрэлтгүй сахин хэрэгжүүлэх, үндсэн хуульт ёсыг хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа өнөөгийн нөхцөлд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн профессор, хууль зүйн доктор О.Мөнхсайханы “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч: эрх viii зүйн байдал, бүрэн эрх” нэг сэдэвт бүтээл нь онол – практикийн чухал ач холбогдолтой юм
Эрхлэн гаргасан:
О.Мөнхсайхан
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
186
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-12-22
Судалгааг үзсэн:
608