Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Сонгогчийн зан, төлөвийн судалгаа
Судалгааны хураангуй
Судалгаанд оролцсон иргэдийн 46.8 хувь нь сонгуулийн холимог тогтолцоог дэмжсэн байр суурь илэрхийлж байна. Судалгаанд оролцсон 2 сонгогч тутмын нэг нь буюу 50.9 хувь нь ямар ч хүйсийн хүн нэр дэвшиж болно, хүйс чухал биш гэж үзэж байна. Энэ нь улс төрийг аль нэг хүйсэд хамаатуулан үзэх үзэл буурч байгааг харуулж байна Сонгогчдын хувьд УИХ-д нэр дэвшигчид сонгогчдын хүсэлтийг шийдэж чаддаг байх иргэдтэй эргэх холбоотой байх нь чухал. Сонгогчид өөртэй нь харилцаатай, асуудлыг нь анхаардаг, шийдэж өгдөг хүнийг дэмжих хандлагатай буюу энгийнээр хэлбэл Монгол сонгогч тойглуулах, халамжлуулах сонирхолтой байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв
Тэмдэглэл:
Энэхүү судалгааны тайланг америкийн ард түмний дэмжлэгээс бүрдсэн АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай, Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн, Азийн сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд “Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв” ТББ санаачлан бүтээв. Багийн ахлагч: социологич Г.Доржтүвдэн, Төслийн зөвлөх: Социологийн магистр М.Энхбадрал, Судлаач гишүүд: Социологич Ж.Батболд, Дата шинжээч Б.Чулуунбат, Төслийн ажилтан Б.Уянга, Улс төр судлалын магистр Г.Золзаяа, Улс төр судлалын магистр А.Түвшинбаяр
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
51
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-12-22
Судалгааг үзсэн:
212