Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн институтийн эрх, үрэг нөлөөллийн түүхэн шинжилгээ
Судалгааны хураангуй
Монгол Улс 1990 онд нэг намтай авторитар улс төрийн дэглэмээс олон намын тогтолцоотой, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн, төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан, чөлөөт, ардчилсан тогтолцоонд шилжсэн. 1992 оны Үндсэн хуулиар Монгол Улсын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтүүдийг эрх мэдлийн гурван салаа мөчирт хамааруулж хянал-тэнцлийг хангах суурь зарчимд тулгуурлан баталжээ. Ингэхдээ төрийн байгуулал дахь Ерөнхийлөгчийг сонгох арга хэлбэр, эрх мэдлийн хэм хэмжээг засаглалын хэлбэртэйгээ уялдуулан суулгаж өгөөгүй, зарим талаар тодорхой нарийвчлан тусгаагүйгээс Ерөнхийлөгч хэн байхаас шалтгаалан эрх мэдлийн хэлбэржилт нь ялгаатай байх, цаашлаад засаглалын институт хоорондын харилцаанд гажуудал үүсгэх ч эрсдэл бий болоод байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Азийн сан
Тэмдэглэл:
Г.Шинэбаяр Улс төр судлаач Энэхүү судалгааг АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай, Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн, Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй "Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэв.
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
35
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-31
Судалгааг үзсэн:
106