Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Олон нийтийн санал бодлын судалгаа 2022
Судалгааны хураангуй
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн
Тэмдэглэл:
Энэхүү судалгааг Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн Асуулга судалгааны төвийг төлөөлөн Хараат бус судалгааны хүрээлэн (IRIM)-гээс гүйцэтгэсэн болно.
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
47
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-31
Судалгааг үзсэн:
305