Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь гарын авлага
Судалгааны хураангуй
Чөлөөт, шударга сонгуулиар засаг төрөө нээлттэй сонгох иргэдийн боломж бол ардчилсан нийгмийн онцлог шинжийн нэг билээ. Монгол Улс 1992 онд ардчилсан Үндсэн Хуулиа батлаж, гуравдугаар зүйлийн нэг дэх хэсэгт ”Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож айгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ” хэмээн иргэдийнхээ шууд оролцооны эрхийг баталгаажуулсан юм. Сонгууль бол иргэдийн шууд оролцооны эрхээ эдлэх анхан шатны бөгөөд суурь эрх юм. Засаг төрөө товхинуулахад иргэний зөв сонголт туйлын чухал бөгөөд түүний саналд чөлөөт, бодит мэдээлэл нөлөөтэй. Ийм ч учраас сонгуулийн аяны үеэр хэвлэл мэдээлэл онцгой үүрэг хүлээдэг
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн
Тэмдэглэл:
Тус гарын авлагыг АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Глоб Интернэшнл төвөөс бэлтгэв
Нийтлэгдсэн он:
2021
Хуудасны тоо:
75
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-01-31
Судалгааг үзсэн:
212