Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Нийтлэл: Иргэний нийгмийн байгууллагын сайн жишээ
Судалгааны хураангуй
Уг нийтлэлд иргэний нийгмийн байгууллагын сайн жишээ болгож хөөрхөн зүрх ТББ-ын үйл ажиллагааг танилцуулсан. Хөөрхөн зүрх ТББ нь Охид, эмэгтэйчүүдийн бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоор 2012 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус ТББ нь бодлогод нөлөөлөх, урьдчилан сэргийлэх, мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх, нийгэм- сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Эрхлэн гаргасан:
IRIM судалгааны хүрээлэн
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
2
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-27
Судалгааг үзсэн:
386