Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Ажлын байрны бэлгийн дарамтын мэдлэг, хандлага болон тархалтын байдлын судалгаа: Төрийн захиргааны алба
Судалгааны хураангуй
Энэхүү судалгаа нь төрийн захиргааны албан хаагчдын дунд ажлын байрны бэлгийн дарамтын тархалт болон бэлгийн дарамтад өртсөн тохиолдолд гомдол гаргаж асуудлаа шийдвэрлүүлэх талаарх ойлголт мэдлэг, хандлагыг тодорхойлох зорилготой юм.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Тэмдэглэл:
"Уг судалгааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Нийгмийн бодлого хөгжлийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран гүйцэтгэв. С.Түмэндэлгэр, МУБИС-ийн Улс төр, социологийн тэнхмийн багш, доктор, дэд профессор Ц.Одгэрэл, МУИС-ийн Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхмийн докторант Т.Бүрэнжаргал, МУИС-ийн Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхмийн багш, доктор, профессор"
Нийтлэгдсэн он:
2021
Хуудасны тоо:
51
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-02-02
Судалгааг үзсэн:
440