Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол дахь “Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ” судалгааны үр дүнгийн тайлан
Судалгааны хураангуй
Ковид-19 цар тахал Монгол Улсад тархснаар 2022 оны 01 сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийт хүн амын 1/3 буюу 819.857 хүн өвчилж, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна. Үүнийг хот, аймгаар харьцуулж үзвэл Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт 454.926 , аймагт 364.931 иргэн тус тус халдвар авчээ. Энэхүү өвчлөлийн тоог харьцуулж үзэхэд аймгаас 44.5%, хотоос 54.5% тус тус байна.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Тэмдэглэл:
"Тайлан бичсэн: Д.Оюунцэцэг, М.Батбаатар"
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
44
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-02-02
Судалгааг үзсэн:
332