Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэл
Судалгааны хураангуй
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2021 онд явуулсан судалгаа хяналт үнэлгээ шинжилгээ, Комиссын гишүүний санаачилгаар болон иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр явуулсан хяналт шалгалт, төрийн байгууллагуудын албан ёсны мэдээлэл, хөндлөнгийн бусад судалгаа, эх сурвалжид үндэслэн Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг боловсрууллаа.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
177
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-02-02
Судалгааг үзсэн:
950