Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэл
Судалгааны хураангуй
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2018 онд явуулсан судалгаа хяналт үнэлгээ шинжилгээ, Комиссын гишүүний санаачилгаар болон иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр явуулсан хяналт шалгалт, төрийн байгууллагуудын албан ёсны мэдээлэл, хөндлөнгийн бусад судалгаа, эх сурвалжид үндэслэн Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дэх илтгэлийг боловсрууллаа.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс
Нийтлэгдсэн он:
2019
Хуудасны тоо:
292
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-02-03
Судалгааг үзсэн:
55