Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Боловсролын багц хуулийн төсөл, санал
Судалгааны хураангуй
Боловсрол эвсэл МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтран БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ, САНАЛ (эмхэтгэл) эрхлэн гаргалаа. Уг эмхэтгэлд судлаач, хуульч Р.Очирбалын "Сурч боловсрох эрхийн тулгамдсан зарим асуудал" судалгааны өгүүлэл болон эвслийн гишүүн байгууллагуудаас Боловсролын тухай багц хуульд өгсөн иргэний нийгмийн санал, хуулийн төсөлүүд бүрэн эхээрээ багтсан юм.
Эрхлэн гаргасан:
“Бүх нийт боловсролын төлөө!” иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
288
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-12-12
Судалгааг үзсэн:
136