Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монголын сургуульд транс сурагч байх нь
Судалгааны хураангуй
Тус чанарын судалгааны оролцогчид нь 16-18 насны өөрийгөө транс болон хүйсийн бусад олон янз байдлаар илэрхийлдэг хүүхэд залуус байв. Нийт долоон транс сурагч энэхүү судалгаанд оролцож дэлгэрэнгүй, ганцаарчилсан ярилцлагаар дамжуулан өөрсдийн туулж буй амьдралын туршлагыг хуваалцсан болно. Бид ЛГБТИК+ олон нийтийн харилцаа холбооны сүлжээ болон snowball буюу цасан бөмбөг хэмээх аргачлалаар судалгаанд оролцогчдыг сонгож холбоо тогтоосон билээ. Транс олон нийт нь Монголд хамгийн ихээр гадуурхагдан орхигдсон нийгмийн бүлэг бөгөөд эндээс насанд хүрээгүй оролцогчдыг дээжлэн сонгох нь хүнд сорилт байв. Тиймээс ч цасан бөмбөг хэмээх аргачлал буюу ярилцлагад оролцсон оролцогч нь өөрийн танилын холбоогоор дамжуулан дараагийн оролцогчийг санал болгох нь энэхүү судалгаанд тохиромжтой байв.
Эрхлэн гаргасан:
“Бүх нийт боловсролын төлөө!” иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл
Тэмдэглэл:
Судлаач: Ганбаатарын Доржжанцан Редактор: Энхболдын Энхмаа Судалгаанд хувь нэмэр оруулсан: Мөнхбатын Өүлэн Англиас монгол хэл рүү орчуулсан: Төвсанаагийн Бэхцэцэг
Нийтлэгдсэн он:
2023
Хуудасны тоо:
66
Судалгааны санд байршуулсан:
2023-12-12
Судалгааг үзсэн:
271