Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Улс төрийн барометр №22 (56) 2023 он 4 сар
Судалгааны хураангуй
“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн одоогийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Булган, Завхан, Өмнөговь, Төв, Хөвсгөл, Сүхбаатар 6 аймгуудын 1000 иргэдийг хамрууллаа. Судалгааг CAPI аргачлалаар цаг хугацааны хувьд 2023 оны 4 сарын 18-наас 4 сарын 16-ны хооронд явуулсан юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Сант марал сан
Тэмдэглэл:
Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сан, ХБНГУ иргэн Йоханнес Давид Хатже, Сант Марал сангаас санхүүжилсэн
Нийтлэгдсэн он:
2023
Хуудасны тоо:
24
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-01-12
Судалгааг үзсэн:
332