Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Шударга байдлын үнэлгээ 2022
Судалгааны хураангуй
Энэ удаагийн судалгаанд нийслэлийн харьяа дүүргийн ЗДТГ-ууд шинээр оролцож, түүврийн хэмжээ судалгаа хийгдэж эхэлснээс хойших хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн хоёр байгууллага хамтран гүйцэтгэсэн зэрэг олон онцлог, давуу талтай өрнөсөн билээ.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Авлигатай тэмцэх газар
Тэмдэглэл:
“Эс Ай Си Эй” ХХК болон “Бодлогын шийдэл” ТББ-ын судалгааны багууд “Авлигатай тэмцэх газар”-ын захиалгаар “Шударга байдлын үнэлгээний судалгааны мэдээлэл цуглуулах, тайланг бэлтгэж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх зөвлөх үйлчилгээ”-ний ажлыг 2022 оны 05 дугаар сараас 2022 оны 11 дүгээр сарын хооронд гүйцэтгэлээ
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
87
Судалгааны санд байршуулсан:
2024-01-12
Судалгааг үзсэн:
142