Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Иргэний нийгмийг яагаад хамгаалах хэрэгтэй вэ
Судалгааны хураангуй
Иргэний нийгмийг яагаад хамгаалах хэрэгтэй вэ сэдэвт нийтлэл
Эрхлэн гаргасан:
IRIM судалгааны хүрээлэн
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
2
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-04-29
Судалгааг үзсэн:
280