Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол улсын төр, иргэний нийгмийн түншлэлийн үзэл баримтлалын төсөл-2020
Судалгааны хураангуй
Энэхүү үзэл баримтлалаар иргэний нийгмийн тухай үндсэн ойлголт болон ардчилсан төр, иргэний нийгмийн харилцаа, түншлэлд эрхэмлэх үнэт зүйлс,сахих зарчмуудыг тодорхойлсон, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжсэн, төр, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг төгөлдөржүүлэхэд чиглэсэн төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлогын хүрээг Үндсэн хуульд заасан эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлэх эрхэм зорилгоор баримжаалан тогтоож байна.
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
14
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-05-02
Судалгааг үзсэн:
417