Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монголын улс төрийн намуудын дотоод ардчиллын индекс 2020
Судалгааны хураангуй
Намын дотоод ардчилал буюу “internal democracy within political party”, нам доторх ардчилал буюу “intra-party democracy” хэмээх ойлголт нь намын шийдвэр гаргах бүхий л түвшинд гишүүд, дэмжигчдийг оролцуулах тухай өргөн хүрээний ойлголт юм. Нам доторх шийдвэр гаргах үйл явц хүртээмжтэй байх нь намын дотоод ардчиллын хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Хэрэв улс төрийн нам дотоод ардчилалтай бол нэр дэвшигчдээ тодруулах, даргаа сонгох, мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулах зэрэг намын бүх шийдвэрүүдэд гишүүд оролцдог, хамтын шийдвэр, дүрмээ дагаж мөрддөг. Харин нам дотоод ардчилалгүй бол аливаа шийдвэрийг цөөн тооны оролцогчид, эсхүл удирдлага, дарга баталж мөрдүүлдэг.
Ангилал:
Эрхлэн гаргасан:
Дефакто Институт
Тэмдэглэл:
АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулав. Э.Гэрэлт-Од Б.Эрдэнэдалай А.Бат-Оргил Г.Батхишиг
Нийтлэгдсэн он:
2020
Хуудасны тоо:
31
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-05-27
Судалгааг үзсэн:
581