Хайх
Сэдвүүд:
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
Хэл:
И-мэйл бүртгүүлэх
Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Хөгжлийн банканд хийсэн хяналт, шалгалт
Судалгааны хураангуй
Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Хөгжлийн банканд хийсэн хяналт, шалгалтын тайлан
Эрхлэн гаргасан:
Монгол Улсын Засгийн Газар
Төрөл:
Нийтлэгдсэн он:
2022
Хуудасны тоо:
15
Судалгааны санд байршуулсан:
2022-08-01
Судалгааг үзсэн:
225